Lees hier onze visie achter de opgenomen teksten.
Rubrieken:   1. Overwegingen vieringen 2013  | 2. Overwegingen vieringen 2012  | 3. Overwegingen vieringen 2011  | 4. Overwegingen 2010  | 5. Overwegingen 2009  | 6. Overwegingen 2008  | 7. Overwegingen 2007  | 8. Overwegingen 2005-2006

1. Overwegingen vieringen 2013

Vrede 3  •   Klik om het document 'Vrede 3' in een nieuw venster te openen
Hoe wij-zijdenken gewelddadig wordt... Tegenstem van het evangelie...

Vredesdenken: het kleine ontmoeten  •   Klik om het document 'Vredesdenken: het kleine ontmoeten' in een nieuw venster te openen
Vredesdenken, vanuit een hele kleine ontmoeting...

Ontmoeten doet ertoe (vrede 1)  •   Klik om het document 'Ontmoeten doet ertoe (vrede 1)' in een nieuw venster te openen
Ontmoeten in de diepte verandert...

Namen noemen  •   Klik om het document 'Namen noemen' in een nieuw venster te openen
Woorden als deur en opening, of als muur. Reden waarom we soms moeten hernoemen...

Nederigheid  •   Klik om het document 'Nederigheid' in een nieuw venster te openen
Over nederigheid als vrijheid...

De nauwe en de gesloten poort  •   Klik om het document 'De nauwe en de gesloten poort' in een nieuw venster te openen
Al of niet gered worden: een eigen keuze...

over vuur en verdeeldheid  •   Klik om het document 'over vuur en verdeeldheid' in een nieuw venster te openen
Jezus volgen is een keuze die in vraag stelt...

Godsdienst en keuzes maken  •   Klik om het document 'Godsdienst en keuzes maken' in een nieuw venster te openen
Wel een keuze voor de kleinsten, niet voor ideologie...

Anders kijken  •   Klik om het document 'Anders kijken' in een nieuw venster te openen
"Wat belangrijk is, is niet belangrijker als wat onbelangrijk is" (Szymborska)

Hoe met het kwade omgaan? Hoe bidden?  •   Klik om het document 'Hoe met het kwade omgaan? Hoe bidden?' in een nieuw venster te openen
Vertrouwen is het antwoord...

Over koningen & het koninklijke in elk van ons  •   Klik om het document 'Over koningen & het koninklijke in elk van ons' in een nieuw venster te openen
Over koningen in de bijbel, en het koninklijke in elk van ons

Het woord nabij  •   Klik om het document 'Het woord nabij' in een nieuw venster te openen
Mijn woord is dichtbij, jij kunt het volbrengen...

In beweging  •   Klik om het document 'In beweging' in een nieuw venster te openen
Stappen: in de bijbel, als verwondering van leven, als aanraking door iemand anders...

Schepping 3  •   Klik om het document 'Schepping 3' in een nieuw venster te openen
Bronnen van hoop...

schepping 2  •   Klik om het document 'schepping 2' in een nieuw venster te openen
Schepping als leren ontvangen en teruggeven...

Schepping 1  •   Klik om het document 'Schepping 1' in een nieuw venster te openen
Over vertrouwen in het goede dat in deze wereld is geschapen, en zelf meescheppen...

koran en bijbel 3  •   Klik om het document 'koran en bijbel 3' in een nieuw venster te openen
Twee getuigenissen...

koran en bijbel 2  •   Klik om het document 'koran en bijbel 2' in een nieuw venster te openen
Over leven na de dood, in beide tradities...

Bijbel en Koran 1  •   Klik om het document 'Bijbel en Koran 1' in een nieuw venster te openen
Hoe brengen we dwarsverbindingen/treden aan tussen de twee grote spijlen van de twee religies?

Pinksteren 2013  •   Klik om het document 'Pinksteren 2013' in een nieuw venster te openen
De familie van Jezus...

Verslaving en Verrijzenisgeloof  •   Klik om het document 'Verslaving en Verrijzenisgeloof' in een nieuw venster te openen
Op zoek naar vervulling...

Hemelvaart 2013  •   Klik om het document 'Hemelvaart 2013' in een nieuw venster te openen
Een veranderde blik...

Individualisme versus verbondenheid  •   Klik om het document 'Individualisme versus verbondenheid' in een nieuw venster te openen
Verbondenheid uitspreken...

Maatschappelijke moeheid en vrijheidsgeloof  •   Klik om het document 'Maatschappelijke moeheid en vrijheidsgeloof' in een nieuw venster te openen
Ons leven in het licht van de parabels...

Het risico van de liefde  •   Klik om het document 'Het risico van de liefde' in een nieuw venster te openen
Niet eisen, noch angst, maar blij geven en krijgen...

Overgave  •   Klik om het document 'Overgave' in een nieuw venster te openen
Van gave naar overgave

Gave  •   Klik om het document 'Gave' in een nieuw venster te openen
De kunst van het krijgen... En onze verjaardag herinnert ons ook aan zoveel krijgen...

Paasviering 2013  •   Klik om het document 'Paasviering 2013' in een nieuw venster te openen
Pasen 2013: een verhaal van een individuele weg, een lichamelijke ontmoeting en een tastend aangevoeld geloof...

Witte Donderdag 2013  •   Klik om het document 'Witte Donderdag 2013' in een nieuw venster te openen
Jezus en zijn vrienden in Jeruzalem...

Palmpasen 2013  •   Klik om het document 'Palmpasen 2013' in een nieuw venster te openen
Palmpasen: stoute schoenen aantrekken...

Vasten 5: in iemands schoenen gaan staan...  •   Klik om het document 'Vasten 5: in iemands schoenen gaan staan...' in een nieuw venster te openen
Over nieuwe, stille vormen van solidariteit...

Vasten 4: waarheid- en vrijheidzoekers...  •   Klik om het document 'Vasten 4: waarheid- en vrijheidzoekers...' in een nieuw venster te openen
Jezus, Boeddha, Socrates: stappers op zoek naar waarheid en vrijheid...

Vasten 2 tekenen en wonderen  •   Klik om het document 'Vasten 2 tekenen en wonderen' in een nieuw venster te openen
Levengevende nabijheid...

vasten 1: schoenen die spreken...  •   Klik om het document 'vasten 1: schoenen die spreken...' in een nieuw venster te openen
Rond een schilderij over vluchtelingenschoenen... Over wegtrekken, achterlaten, verbeelding

Aswoensdag 2013  •   Klik om het document 'Aswoensdag 2013' in een nieuw venster te openen
Inkeer en bewustwording van onze kostbaarheid...

Als een mantel om mij heen geslagen  •   Klik om het document 'Als een mantel om mij heen geslagen' in een nieuw venster te openen
Ons verbergen, ons overgeven...

De rijkdom van het lezen  •   Klik om het document 'De rijkdom van het lezen' in een nieuw venster te openen
Rijkdom van het lezen: inspiratie, heling, kracht, gedeelde kracht...

Wat kunnen wij van andere religies leren (1)  •   Klik om het document 'Wat kunnen wij van andere religies leren (1)' in een nieuw venster te openen
Dankbaar en verwonderd om de verrijking door andere levenbeschouwingen...

Initiatieviering 2013  •   Klik om het document 'Initiatieviering 2013' in een nieuw venster te openen
Drie jonge wijzen opgenomen in de gemeenschap, in een viering over wijsheid...


2. Overwegingen vieringen 2012

Vertrouwen  •   Klik om het document 'Vertrouwen' in een nieuw venster te openen
Over vertrouwen: via Bach en Bonhoeffer en een evangelieverhaal...

engagementsviering december   •   Klik om het document 'engagementsviering december ' in een nieuw venster te openen
Slot van een heel jaar aandacht voor engagementen van mensen uit onze gemeenschap...

Kerstviering 2012  •   Klik om het document 'Kerstviering 2012' in een nieuw venster te openen
We vieren bevrijding...

Openbaring  •   Klik om het document 'Openbaring' in een nieuw venster te openen
Openbaring als dagelijkse ervaring van verandering die mogelijk wordt...

Paulus 2  •   Klik om het document 'Paulus 2' in een nieuw venster te openen
Als ik de liefde niet heb...

Paulus 1  •   Klik om het document 'Paulus 1' in een nieuw venster te openen
Over de figuur en de betekenis van Paulus

Over eeuwig leven  •   Klik om het document 'Over eeuwig leven' in een nieuw venster te openen
Hoe staan wij tegenover ons levenseinde?

Allerheiligen 2012 (pdf-versie)  •   Klik om het document 'Allerheiligen 2012 (pdf-versie)' in een nieuw venster te openen
Onze lieve doden

Allerheiligen 2012  •   Klik om het document 'Allerheiligen 2012' in een nieuw venster te openen
Onze lieve doden

Johannes van het kruis (pdf-formaat)  •   Klik om het document 'Johannes van het kruis (pdf-formaat)' in een nieuw venster te openen
De spiritualiteit van Johannes van het kruis

Johannes van het kruis  •   Klik om het document 'Johannes van het kruis' in een nieuw venster te openen
De spiritualiteit van Johannes van het kruis

Engag.viering oktober pdf  •   Klik om het document 'Engag.viering oktober pdf' in een nieuw venster te openen
Over ziekenzorg en mmc

Engagementsviering okt: ziekenzorg & mmc  •   Klik om het document 'Engagementsviering okt: ziekenzorg & mmc' in een nieuw venster te openen
Over ziekenzorg en MMC

Van verontwaardiging naar verandering (2)  •   Klik om het document 'Van verontwaardiging naar verandering (2)' in een nieuw venster te openen
Over trage verontwaardiging; over dat gekke evangelie met zijn hoop...

Van verontwaardiging naar verandering (1)  •   Klik om het document 'Van verontwaardiging naar verandering (1)' in een nieuw venster te openen
De kansen grijpen, daarom anders leren zien...

De scala van de vrede  •   Klik om het document 'De scala van de vrede' in een nieuw venster te openen
Naar aanleiding van Domifeste, onze samenzangnamiddag, staan we stil bij 30 jaar bevrijding vieren en 30 jaar zingen...

Vredesweek 2012  •   Klik om het document 'Vredesweek 2012' in een nieuw venster te openen
Over het thema van de Vredesweek (preventie en herstel) & over vredesspiritualiteit...

Engagementsviering sept: Werkgroep Vluchtelingen (pdf-formaat)  •   Klik om het document 'Engagementsviering sept: Werkgroep Vluchtelingen (pdf-formaat)' in een nieuw venster te openen
Viering rond het engagement voor de vluchtelingen...

Engagementsviering sept: Werkgroep Vluchtelingen  •   Klik om het document 'Engagementsviering sept: Werkgroep Vluchtelingen' in een nieuw venster te openen
Viering rond het engagement voor de vluchtelingen...

Reinheidswetten  •   Klik om het document 'Reinheidswetten' in een nieuw venster te openen
over oprechtheid en openheid van bedoeling...

Wat zet mij in beweging  •   Klik om het document 'Wat zet mij in beweging' in een nieuw venster te openen
Wat zet mij in beweging, hoe kies ik, hoe blijf ik kiezen...

Sneller, groter, sterker...  •   Klik om het document 'Sneller, groter, sterker...' in een nieuw venster te openen
Groter worden, je weg volgen, het beste van jezelf geven: alleen of met anderen?

Mogelijkheden scheppen, in het spoor van Jezus  •   Klik om het document 'Mogelijkheden scheppen, in het spoor van Jezus' in een nieuw venster te openen
Zien wat er is, geloven dat het kan groeien, en zal groeien...

Bevrijding: en wr, en wr...  •   Klik om het document 'Bevrijding: en wr, en wr...' in een nieuw venster te openen
Kansen geven en krijgen...

In een ander licht...  •   Klik om het document 'In een ander licht...' in een nieuw venster te openen
Dat andere licht doet mensen geboren worden...

iedereen profeet  •   Klik om het document 'iedereen profeet' in een nieuw venster te openen
De profeet als zegger, en als doener... Voor elk van ons...

Over water  •   Klik om het document 'Over water' in een nieuw venster te openen
Bezinnende viering over water...

Je vijand beminnen  •   Klik om het document 'Je vijand beminnen' in een nieuw venster te openen
Viering rond een moeilijke passage uit het evangelie...

Tijdgenoten  •   Klik om het document 'Tijdgenoten' in een nieuw venster te openen
Hoe vanuit de tijd even raken aan een volheid die misschien heilig is...

Vergeving (pdf)  •   Klik om het document 'Vergeving (pdf)' in een nieuw venster te openen
Hoe vergeving past in een spiritualiteit die van
beneden uit komt.

Vergeving (doc)  •   Klik om het document 'Vergeving (doc)' in een nieuw venster te openen
Hoe vergeving past in een spiritualiteit die van
beneden uit komt

Over-Hoop (pdf)  •   Klik om het document 'Over-Hoop (pdf)' in een nieuw venster te openen
Engagementsviering

Over-Hoop (doc)  •   Klik om het document 'Over-Hoop (doc)' in een nieuw venster te openen
Engagementsviering

Welkomstviering Emma - Over geluk  •   Klik om het document 'Welkomstviering Emma - Over geluk' in een nieuw venster te openen
Geluk: voor Emma, voor het kind in ons...

Feestviering 30 jaar Dom. Gent  •   Klik om het document 'Feestviering 30 jaar Dom. Gent' in een nieuw venster te openen
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder... niet zonder ons...

Pinksteren 2012  •   Klik om het document 'Pinksteren 2012' in een nieuw venster te openen
De viering van Pinksteren

Engagementsviering mei 2012  •   Klik om het document 'Engagementsviering mei 2012' in een nieuw venster te openen
Over fair trade

Godsbeelden (3)  •   Klik om het document 'Godsbeelden (3)' in een nieuw venster te openen
"Het niet-wetende weten"...

Godsbeelden (2)  •   Klik om het document 'Godsbeelden (2)' in een nieuw venster te openen
Over beelden van God...

Over Godsbeelden (1)  •   Klik om het document 'Over Godsbeelden (1)' in een nieuw venster te openen
leren lezen en luisteren. En dan misschien iets zien...

Spiritualiteit & conflict  •   Klik om het document 'Spiritualiteit & conflict' in een nieuw venster te openen
Conflict als groei voor beiden...

Engagementsviering maart 2012 (pdf-versie)  •   Klik om het document 'Engagementsviering maart 2012 (pdf-versie)' in een nieuw venster te openen
Over ontwikkelingssamenwerking...

Engagementsviering maart 2012  •   Klik om het document 'Engagementsviering maart 2012' in een nieuw venster te openen
Over ontwikkelingssamenwerking...

Spiritualiteit & maatschappij  •   Klik om het document 'Spiritualiteit & maatschappij' in een nieuw venster te openen
Gedragen door spiritualiteit, niet zozeer kerk of geloof...

Spiritualiteit & geestelijke gezondheid  •   Klik om het document 'Spiritualiteit & geestelijke gezondheid' in een nieuw venster te openen
Een poging, via diverse auteurs, spiritualiteit te duiden...

Pasen 2012  •   Klik om het document 'Pasen 2012' in een nieuw venster te openen
Het feest van (her)opstanding...

Goede Vrijdag 2012  •   Klik om het document 'Goede Vrijdag 2012' in een nieuw venster te openen
Een uur van waken bij het lijden dichtbij en veraf...

Witte Donderdag 2012  •   Klik om het document 'Witte Donderdag 2012' in een nieuw venster te openen
Over delen, dienstbaarheid en achterlaten...

Palmzondag 2012  •   Klik om het document 'Palmzondag 2012' in een nieuw venster te openen
De anarchie van het evangelie...

Over de leugen van de meritocratie  •   Klik om het document 'Over de leugen van de meritocratie' in een nieuw venster te openen
Over de leugen dat jij verantwoordelijk bent voor eigen succes of falen...

Jezelf kennen (pdf-versie)  •   Klik om het document 'Jezelf kennen (pdf-versie)' in een nieuw venster te openen
Over kruispuntdenken, over jezelf loslaten als uiteindelijke vasten...

Jezelf kennen (doc)  •   Klik om het document 'Jezelf kennen (doc)' in een nieuw venster te openen
Over kruispuntdenken, over jezelf loslaten als uiteindelijke vasten...

Over vasten (pdf)  •   Klik om het document 'Over vasten (pdf)' in een nieuw venster te openen
De vele betekenissen van vasten, ook voor vandaag...

Over vasten  •   Klik om het document 'Over vasten' in een nieuw venster te openen
De vele betekenissen van vasten, ook voor vandaag...

Aswoensdag 2012 (pdf-versie)  •   Klik om het document 'Aswoensdag 2012 (pdf-versie)' in een nieuw venster te openen
Aswoensdagviering...

Aswoensdag 2012 (doc-versie)  •   Klik om het document 'Aswoensdag 2012 (doc-versie)' in een nieuw venster te openen
Aswoensdagviering...

Engagementsviering februari  •   Klik om het document 'Engagementsviering februari' in een nieuw venster te openen
Over het luisteren van Tele-Onthaal...

De gladde weg (2)  •   Klik om het document 'De gladde weg (2)' in een nieuw venster te openen
Een andere weg, tegen de maatschappij in, is de anderen nabij blijven...

De gladde weg (1)  •   Klik om het document 'De gladde weg (1)' in een nieuw venster te openen
Over de leugen van een gladde levensweg...

Particulariteit en universaliteit (pdf)  •   Klik om het document 'Particulariteit en universaliteit (pdf)' in een nieuw venster te openen
De bijbelse beweging van algemeen naar heel persoonlijk...

Particulariteit en universaliteit (doc)  •   Klik om het document 'Particulariteit en universaliteit (doc)' in een nieuw venster te openen
De bijbelse beweging van algemeen naar heel persoonlijk...

Driekerkenviering (pdf-bestand)  •   Klik om het document 'Driekerkenviering (pdf-bestand)' in een nieuw venster te openen
Geroepen worden overstijgt alles...

Driekerkenviering  •   Klik om het document 'Driekerkenviering' in een nieuw venster te openen
Geroepen worden overstijgt alles...

Engagementsviering januari pdfc-versie)  •   Klik om het document 'Engagementsviering januari pdfc-versie)' in een nieuw venster te openen
Openheid voor het vreemde: een vorm van liefde...

Engagementsviering januari (doc-versie)  •   Klik om het document 'Engagementsviering januari (doc-versie)' in een nieuw venster te openen
Openheid voor het vreemde: een vorm van liefde...

Het godsinstinct (pdf-versie)  •   Klik om het document 'Het godsinstinct (pdf-versie)' in een nieuw venster te openen
Over godsbeelden...

Het godsinstinct (doc-versie)  •   Klik om het document 'Het godsinstinct (doc-versie)' in een nieuw venster te openen
Over godsbeelden...

Voorstelling feestjaar Dom.Gent  •   Klik om het document 'Voorstelling feestjaar Dom.Gent' in een nieuw venster te openen
Over vier werkende woorden, over hoop...


3. Overwegingen vieringen 2011

Kerstviering 2011 (pdf-formaat)  •   Klik om het document 'Kerstviering 2011 (pdf-formaat)' in een nieuw venster te openen
Hoe kwetsbaarheid nieuwe kracht kan worden...

Kerstviering 2011  •   Klik om het document 'Kerstviering 2011' in een nieuw venster te openen
Hoe kwetsbaarheid nieuwe kracht kan worden...

Loflied van Maria (pdf-versie)  •   Klik om het document 'Loflied van Maria (pdf-versie)' in een nieuw venster te openen
Over stem en tegenstem... Over loven...

Loflied van Maria (doc-versie)  •   Klik om het document 'Loflied van Maria (doc-versie)' in een nieuw venster te openen
Over stem en tegenstem... Over loven...

Welzijnszorg 2011 (versie pdf)  •   Klik om het document 'Welzijnszorg 2011 (versie pdf)' in een nieuw venster te openen
Armoede bestrijden, vooral ten voordele van het kind...

Welzijnszorg 2011 (versie doc)  •   Klik om het document 'Welzijnszorg 2011 (versie doc)' in een nieuw venster te openen
Armoede bestrijden, voor ten voordele van het kind...

Loflied van Hannah (pdf)  •   Klik om het document 'Loflied van Hannah (pdf)' in een nieuw venster te openen
Hannahs loflied: bijbelse omkering van waarden...

Loflied van Hannah  •   Klik om het document 'Loflied van Hannah' in een nieuw venster te openen
Hannahs loflied: bijbelse omkering van waarden...

Bewegen: het evenwicht (derde viering in de reeks)(pdf-versie)  •   Klik om het document 'Bewegen: het evenwicht (derde viering in de reeks)(pdf-versie)' in een nieuw venster te openen
Gedragen worden, om evenwicht te vinden.
Oefenen, en blijven vertrouwen, om evenwicht te vinden...

Bewegen: het evenwicht (derde viering in de reeks)(doc-versie)  •   Klik om het document 'Bewegen: het evenwicht (derde viering in de reeks)(doc-versie)' in een nieuw venster te openen
Gedragen worden, om evenwicht te vinden.
Oefenen, en blijven vertrouwen, om evenwicht te vinden...

Bewogen worden (pdf-versie)  •   Klik om het document 'Bewogen worden (pdf-versie)' in een nieuw venster te openen
Dragen en gedragen worden...

Bewogen worden (doc)  •   Klik om het document 'Bewogen worden (doc)' in een nieuw venster te openen
Dragen en gedragen worden...

Het wonder van bewegen (pdf)  •   Klik om het document 'Het wonder van bewegen (pdf)' in een nieuw venster te openen
Het wonder van bewegen: loslaten, ontdekken, landen...

Het wonder van bewegen (doc)  •   Klik om het document 'Het wonder van bewegen (doc)' in een nieuw venster te openen
Het wonder van bewegen: loslaten, ontdekken, landen...

Allerheiligen 2011 (pdf)  •   Klik om het document 'Allerheiligen 2011 (pdf)' in een nieuw venster te openen
Stilstaan bij onze sterfelijkheid, bij onze geliefde doden, bij bewaren...

Allerheiligen 2011 (doc)  •   Klik om het document 'Allerheiligen 2011 (doc)' in een nieuw venster te openen
Stilstaan bij onze sterfelijkheid, bij onze geliefde doden, bij bewaren...

Sterfelijkheid tweede viering (pdf)  •   Klik om het document 'Sterfelijkheid tweede viering (pdf)' in een nieuw venster te openen
God en hiernamaals zijn levenswaarheden...

Sterfelijkheid tweede viering (doc)  •   Klik om het document 'Sterfelijkheid tweede viering (doc)' in een nieuw venster te openen
God en hiernamaals als levenswaarheden...

Sterfelijkheid eerste viering (pdf)  •   Klik om het document 'Sterfelijkheid eerste viering (pdf)' in een nieuw venster te openen
Nadenken over onze sterfelijkheid in het licht van het sterven van Jezus...

Sterfelijkheid eerste viering (doc)  •   Klik om het document 'Sterfelijkheid eerste viering (doc)' in een nieuw venster te openen
Nadenken over onze sterfelijkheid in het licht van het sterven van Jezus...

De bijbel is wel/niet het woord van God (pdf)  •   Klik om het document 'De bijbel is wel/niet het woord van God (pdf)' in een nieuw venster te openen
Waarom nog en hoe de bijbel lezen...

De bijbel is wel/niet het woord van God (doc)  •   Klik om het document 'De bijbel is wel/niet het woord van God (doc)' in een nieuw venster te openen
Hoe en waarom nog de bijbel lezen...

Vrede  •   Klik om het document 'Vrede' in een nieuw venster te openen
Over de grote, positieve bijbelse vrede...

De krant op de bijbel...  •   Klik om het document 'De krant op de bijbel...' in een nieuw venster te openen
De krant op de bijbel leggen, en af en toe een profetische stem horen...

De twijfel ontgroeien...  •   Klik om het document 'De twijfel ontgroeien...' in een nieuw venster te openen
Familieviering-de-Luxe: over groeien...

Geloof en Godsverduistering  •   Klik om het document 'Geloof en Godsverduistering' in een nieuw venster te openen
Rationaliteit & Godsverduistering... Dagelijkse leven en Godsverduistering...

Hartelijkheid  •   Klik om het document 'Hartelijkheid' in een nieuw venster te openen
Hartelijkheid: openheid die een ander toelaat, die verschillen beter toelaat, die misschien zelfs geneest...

Over sleutels...  •   Klik om het document 'Over sleutels...' in een nieuw venster te openen
Sleutels van verantwoordelijkheid - Messiaanse sleutels...

Maria & Debora  •   Klik om het document 'Maria & Debora' in een nieuw venster te openen
Twee vrouwen, twee lofliederen, twee keer overgave en strijd...

De storm en de kleingelovige  •   Klik om het document 'De storm en de kleingelovige' in een nieuw venster te openen
Over vertrouwen en overgave...

Verkramping en zachtheid  •   Klik om het document 'Verkramping en zachtheid' in een nieuw venster te openen
Wek mijn zachtheid weer, dat is zie wat is, en mij toevertrouw...

Twee psalmen  •   Klik om het document 'Twee psalmen' in een nieuw venster te openen
Een oude psalm, die roept... Een nieuwe, die verwonderd kijkt en dankt...

Zorg en zorgen voor  •   Klik om het document 'Zorg en zorgen voor' in een nieuw venster te openen
Wat is goede zorg...

Het zaad en de goede grond  •   Klik om het document 'Het zaad en de goede grond' in een nieuw venster te openen
Over voorbereiden en verzorgen van het gezaaide; over vertrouwen dat iets zal groeien; over mededogen met al wat niet zal groeien...

Die meer waarheid kennen dan van zichzelf  •   Klik om het document 'Die meer waarheid kennen dan van zichzelf' in een nieuw venster te openen
Hoe voorzichtiger te zoeken naar de waarheid? Belicht door psalm 146 en de Johannesbrief...

Pinksteren 2011  •   Klik om het document 'Pinksteren 2011' in een nieuw venster te openen
Geest die inspireert, soms voor het leven... - Geest die ons op de weg houdt...

Compassie (2)  •   Klik om het document 'Compassie (2)' in een nieuw venster te openen
Compassie als weg...

Compassie (1)  •   Klik om het document 'Compassie (1)' in een nieuw venster te openen
Over Karen Armstrong en haar visie op compassie...

Raimon Panikkar  •   Klik om het document 'Raimon Panikkar' in een nieuw venster te openen
Over Jezus als mensgeworden Godsliefde & over dialoog tussen religies

Leven met een fysieke beperking...  •   Klik om het document 'Leven met een fysieke beperking...' in een nieuw venster te openen
Kiezen voor het leven, ook dan...

Zelfaanvaarding (Jacobcyclus 3)  •   Klik om het document 'Zelfaanvaarding (Jacobcyclus 3)' in een nieuw venster te openen
Jacobs (en onze) worsteling met zelfaanvaarding...

Over heilige plaatsen (Jacobcyclus 2)  •   Klik om het document 'Over heilige plaatsen (Jacobcyclus 2)' in een nieuw venster te openen
Jacob wil de herinnering vasthouden aan een sterke ervaring...

Conflict en loutering (Jacobcyclus 1)  •   Klik om het document 'Conflict en loutering (Jacobcyclus 1)' in een nieuw venster te openen
Hoe ga ik om met conflicten? Over weglopen en terugkeren...

Pasen 2011  •   Klik om het document 'Pasen 2011' in een nieuw venster te openen
Over weggerolde stenen en kleine en grote verrijzenis...

Palmpasen  •   Klik om het document 'Palmpasen' in een nieuw venster te openen
Jezus komt als vredevorst, een geweldloze koning. De Dominicusgemeenschap huldigt de nieuwe tafel in.

Thomas  •   Klik om het document 'Thomas' in een nieuw venster te openen
Kritisch geloven, om het hele leven te leren aanvaarden...

In de reeks "kleine theologie"   •   Klik om het document 'In de reeks
Een kleine theologie van God.

In de reeks "kleine theologie"  •   Klik om het document 'In de reeks
De theologie van de treinreis.

Broederlijk Delen 2011  •   Klik om het document 'Broederlijk Delen 2011' in een nieuw venster te openen
Een duurzame toekomst voor het platteland in Burundi

Het bijbelverhaal van Esther  •   Klik om het document 'Het bijbelverhaal van Esther' in een nieuw venster te openen
een viering naar aanleiding van het joodse Poerimfeest

De bekoring van Jezus in de woestijn  •   Klik om het document 'De bekoring van Jezus in de woestijn' in een nieuw venster te openen
Over bekoring en de duivel, bekeken vanuit een exegetisch en psychologisch standpunt

Krant en Bijbel  •   Klik om het document 'Krant en Bijbel' in een nieuw venster te openen
De krant op de bijbel gelegd of de bijbel op de krant...

Seksualiteit in betekenisvol samenzijn  •   Klik om het document 'Seksualiteit in betekenisvol samenzijn' in een nieuw venster te openen
Over betekenisvol samenzijn in warmte en tederheid.

Bronnen van leven - Dankbaarheid en blijmoedigheid  •   Klik om het document 'Bronnen van leven - Dankbaarheid en blijmoedigheid' in een nieuw venster te openen
Hoe slagen we er in het leven dat wij en anderen krijgen, te blijven zien met dankbare ogen?

Bronnen van leven - Stilte  •   Klik om het document 'Bronnen van leven - Stilte' in een nieuw venster te openen
Stilte is ruimte om te horen, maar ook om te zien.

Eenheid & verscheidenheid (5)  •   Klik om het document 'Eenheid & verscheidenheid (5)' in een nieuw venster te openen
Eenheid in familie. Eenheid als familie.

Eenheid & verscheidenheid (4)  •   Klik om het document 'Eenheid & verscheidenheid (4)' in een nieuw venster te openen
Over macht en gezag...
Over Jezus, leven en vieren...

Eenheid & verscheidenheid (3)  •   Klik om het document 'Eenheid & verscheidenheid (3)' in een nieuw venster te openen
Poging tot het formuleren van wat ons binnen Dominicus Gent bindt... Ons "credo"...

Eenheid & verscheidenheid (2)  •   Klik om het document 'Eenheid & verscheidenheid (2)' in een nieuw venster te openen
Schept een (historisch bepaald) credo onze eenheid? Of een gedeelde houding tegenover leven en samenleven?

Eenheid & verscheidenheid (1)  •   Klik om het document 'Eenheid & verscheidenheid (1)' in een nieuw venster te openen
Verbondenheid ondanks verscheidenheid...


4. Overwegingen 2010

Kerstviering 2010  •   Klik om het document 'Kerstviering 2010' in een nieuw venster te openen
Gezinsviering...

Werk (3e viering)  •   Klik om het document 'Werk (3e viering)' in een nieuw venster te openen
"Werk armoede weg": Welzijnszorg steekt zijn nek uit & hoe kunnen wij meehelpen...

Werk (2)  •   Klik om het document 'Werk (2)' in een nieuw venster te openen
Een andere visie op werk: hoe erkenning geven ook werk kan zijn; hoe erkenning krijgen voor het werk dat je bent door wat je bent...

Welzijnszorg 2010  •   Klik om het document 'Welzijnszorg 2010' in een nieuw venster te openen
Wie zijn de werkers van het laatste uur vandaag? Verdienen ze evenveel te krijgen?

Zorg (3)  •   Klik om het document 'Zorg (3)' in een nieuw venster te openen
Zorg als schuilplaats... Zorg als leven gevend ritueel... Zorg die in het licht zet... Zorg als wederkerigheid...

Zorg (2)  •   Klik om het document 'Zorg (2)' in een nieuw venster te openen
Maatschappelijke zorg: bedreigingen, uitwegen...

Eerste viering over Zorg  •   Klik om het document 'Eerste viering over Zorg' in een nieuw venster te openen
Zorg als aanwezigheid & zorg als profetische kracht...

Herdenking van onze geliefde doden  •   Klik om het document 'Herdenking van onze geliefde doden' in een nieuw venster te openen
Het is goed hen die niet meer zijn, toch te her-inneren, toch weer aanwezigheid te geven...

Hoe ga ik met mijn onmacht om?  •   Klik om het document 'Hoe ga ik met mijn onmacht om?' in een nieuw venster te openen
Hoe leer ik thee drinken met mijn onmacht?
Hoe geeft mijn onmacht kracht aan wie ik kracht vraag?

Werelddag van verzet tegen extreme armoede  •   Klik om het document 'Werelddag van verzet tegen extreme armoede' in een nieuw venster te openen
Verzet tegen armoede & een getuigenis.

Lucas en de (kerkelijke) contingentie  •   Klik om het document 'Lucas en de (kerkelijke) contingentie' in een nieuw venster te openen
Breuken bieden kansen... Over de evangelische logica.

Het begint altijd opnieuw  •   Klik om het document 'Het begint altijd opnieuw' in een nieuw venster te openen
Niet elke keer van nul, maar samen zoekend, bouwend, strijdend...

Het verlorene gered  •   Klik om het document 'Het verlorene gered' in een nieuw venster te openen
Verloren zijn kan en mag en zal niet...

Onderweg met Lucas  •   Klik om het document 'Onderweg met Lucas' in een nieuw venster te openen
Onderweg: samen, alert voor de taak die ons tegemoet komt...

Over samenwerken  •   Klik om het document 'Over samenwerken' in een nieuw venster te openen
Over de vreugde van het samenwerken...
Over het grotere project dat ons samenwerken draagt...

Verder naar Jeruzalem  •   Klik om het document 'Verder naar Jeruzalem' in een nieuw venster te openen
De keuze die wij maken: hoe bewust en sterk is die?

Maria: haar feest  •   Klik om het document 'Maria: haar feest' in een nieuw venster te openen
Maria: aanwezigheid die het leven zelf wil bewaren...

Vrees niet, gij kleine kudde  •   Klik om het document 'Vrees niet, gij kleine kudde' in een nieuw venster te openen
Een nieuwe alertheid voor wat de tijd ons wil zeggen...

Waartoe behoren wij als christen?  •   Klik om het document 'Waartoe behoren wij als  christen?' in een nieuw venster te openen
Een keuze voor de toekomst, voor schepping en redding... Wie zijn mijn moeder en mijn broers?

Zingen, het grotere zeggen  •   Klik om het document 'Zingen, het grotere zeggen' in een nieuw venster te openen
Zingen, het grotere zeggen...

Barmhartig als de Samaritaan  •   Klik om het document 'Barmhartig als de Samaritaan' in een nieuw venster te openen
De wet doen hoeft helemaal niet moeilijk te zijn...

De tocht  •   Klik om het document 'De tocht' in een nieuw venster te openen
De tocht als symbool van ons leven... Loslaten en vinden...

Jacob in gevecht met de sumoworstelaar die niet dik kon worden  •   Klik om het document 'Jacob in gevecht met de sumoworstelaar die niet dik kon worden' in een nieuw venster te openen
Iemand ontmoeten die van je worstelen met het leven een (genezende) kracht maakt...

Wereldvluchtelingendag  •   Klik om het document 'Wereldvluchtelingendag' in een nieuw venster te openen
Op weg naar het gezicht dat mij ik maakt...

Emotie & spiritualiteit  •   Klik om het document 'Emotie & spiritualiteit' in een nieuw venster te openen
Onszelf verliezen, onszelf weggeven...

Een duurzaam mens worden  •   Klik om het document 'Een duurzaam mens worden' in een nieuw venster te openen
Hoe verwerven ook mensen duurzaamheid?

De bijbel op de krant leggen...  •   Klik om het document 'De bijbel op de krant leggen...' in een nieuw venster te openen
Een andere lichtinval...?

Identiteit 4  •   Klik om het document 'Identiteit 4' in een nieuw venster te openen
Geroepen worden in een wereld die stikt van de identiteiten...

Hemelvaart 2010  •   Klik om het document 'Hemelvaart 2010' in een nieuw venster te openen
Over aanwezige afwezigheid...
Over gebrokenheid...

Identiteit 2  •   Klik om het document 'Identiteit 2' in een nieuw venster te openen
Identiteit als verantwoordelijkheid, als kans, als vrijheid, als liefde voor de mens...

Identiteit (1)  •   Klik om het document 'Identiteit (1)' in een nieuw venster te openen
Enkele vragen bij het ambt in de Kerk...

Tomas  •   Klik om het document 'Tomas' in een nieuw venster te openen
De wonde zien...

Beloken Pasen 2010  •   Klik om het document 'Beloken Pasen 2010' in een nieuw venster te openen
Emmaus als reflectie op verrijzenis...
Beloken Pasen als onze verjaardag...

Witte Donderdag 2010  •   Klik om het document 'Witte Donderdag 2010' in een nieuw venster te openen
Over kleine en grote dienstbaarheid...

Palmzondag 2010  •   Klik om het document 'Palmzondag 2010' in een nieuw venster te openen
Palmzondag: durven gaan, als de vraag op je weg komt...
Maar waar komt de kracht vandaan?

Het wijnwonder te Kana  •   Klik om het document 'Het wijnwonder te Kana' in een nieuw venster te openen
Hoe wijn veel meer kan zijn dan wijn...
En over het messiaanse heil...

Het verschil maken (3) Broederlijk Delen  •   Klik om het document 'Het verschil maken (3) Broederlijk Delen' in een nieuw venster te openen
Het Zuiden: onze leermeesters in wijsheid in de omgang met de aarde en met elkaar?

Het verschil maken (2)  •   Klik om het document 'Het verschil maken (2)' in een nieuw venster te openen
Kan religie een verschil maken? Twee pogingen tot antwoord.

Het verschil maken (1)  •   Klik om het document 'Het verschil maken (1)' in een nieuw venster te openen
Welk verschil maakt het als we God aanspreken...?

Kleine porfeten - Amos  •   Klik om het document 'Kleine porfeten - Amos' in een nieuw venster te openen
Leren problemen zien, analyseren, benoemen... En de leugen van het zwijgen...

Kleine profeten - Hosea  •   Klik om het document 'Kleine profeten - Hosea' in een nieuw venster te openen
Weg van de lege voldaanheid van bezit en macht, naar de leegte van verwondering, aandacht, respect...

Kleine profeten - Habakuk  •   Klik om het document 'Kleine profeten - Habakuk' in een nieuw venster te openen
Tegenover het grote lijden: samen luisteren tot er woorden zijn, of tot er woorden gegeven worden...
En samen wachten = uitkijken en het vertrouwen zoeken...

Voor de eenheid...  •   Klik om het document 'Voor de eenheid...' in een nieuw venster te openen
Eenheid tussen godsdiensten: noodzaak en bedreigingen...

Eenheid onder christenen: gezamelijke viering met protestantse Rabotkerk  •   Klik om het document 'Eenheid onder christenen: gezamelijke viering met protestantse Rabotkerk' in een nieuw venster te openen
Els van Dominicus Gent ging mee voor in de protestantse Rabotkerk

Mystiek (3): Nog eens Slle  •   Klik om het document 'Mystiek (3): Nog eens Slle' in een nieuw venster te openen
Luisteren naar het "stille geschreeuw"... Het stille geschreeuw laten horen...

Mystiek (2): Slle  •   Klik om het document 'Mystiek (2): Slle' in een nieuw venster te openen
De weg naar binnen gaat samen met de weg naar buiten...

Mystiek (1): Dag Hammerksjold  •   Klik om het document 'Mystiek (1): Dag Hammerksjold' in een nieuw venster te openen
Leiding geven vanuit een ander perspectief...


5. Overwegingen 2009

Het Kerstverhaal in tweede lezing  •   Klik om het document 'Het Kerstverhaal in tweede lezing' in een nieuw venster te openen
De herders, nu, anno 2010...

Kerstverhaal 2009  •   Klik om het document 'Kerstverhaal 2009' in een nieuw venster te openen
Een andere toekomst...

Het mystieke lichaam  •   Klik om het document 'Het mystieke lichaam' in een nieuw venster te openen
Een grotere ervaring van verbondenheid...

Het lichaam (3)  •   Klik om het document 'Het lichaam (3)' in een nieuw venster te openen
Het geseksueerde lichaam

Het lichaam (2)  •   Klik om het document 'Het lichaam (2)' in een nieuw venster te openen
Barmhartigheid in de werken... Het geloof doen...

Het lichaam (1)  •   Klik om het document 'Het lichaam (1)' in een nieuw venster te openen
Wijsheid van het lichaam...
Christendom als lichamelijke godsdienst...

Viering rond psalm 139  •   Klik om het document 'Viering rond psalm 139' in een nieuw venster te openen
Over het zingen van psalmen...
Over het godsbeeld in psalm 139...

Positieve ontheemding   •   Klik om het document 'Positieve ontheemding ' in een nieuw venster te openen
Wegtrekken, loslaten... En hoe het centraal staat in de christelijke boodschap...

Ontheemding: innerlijke vervreemding  •   Klik om het document 'Ontheemding: innerlijke vervreemding' in een nieuw venster te openen
Hoe van de menselijke eenzaamheid bevrijding maken, en van de aarde een nieuwe thuis...

Ontheemding door armoede  •   Klik om het document 'Ontheemding door armoede' in een nieuw venster te openen
De ballingen van deze tijd: hoe hen hun waardigheid teruggeven...

Damiaan en wat ons heilig is  •   Klik om het document 'Damiaan en wat ons heilig is' in een nieuw venster te openen
De betekenis van Damiaans engagement...

Werken aan een klimaat voor vrede  •   Klik om het document 'Werken aan een klimaat voor vrede' in een nieuw venster te openen
Vrede als Godsbeeld...
Werken aan een klimaat voor vrede...

Justitie & Gerechtigheid  •   Klik om het document 'Justitie & Gerechtigheid' in een nieuw venster te openen
Visie van het recht, visie van Jezus...

Calvijn (2)  •   Klik om het document 'Calvijn (2)' in een nieuw venster te openen
De moed om te denken, de moed om te handelen...

Calvijn (1)  •   Klik om het document 'Calvijn (1)' in een nieuw venster te openen
Overweging bij 500 jaar Calvijn & fragmenten Brief aan de Romeinen...

Lofzangen (3): Simeon  •   Klik om het document 'Lofzangen (3): Simeon' in een nieuw venster te openen
Verankering en openheid...

Lofzangen (2): Benedictus (Zacharias)  •   Klik om het document 'Lofzangen (2): Benedictus (Zacharias)' in een nieuw venster te openen
Dat iemand ons bezoekt... Dat iemand onze voeten richt op de weg van de vrede... Daarin geloven is een hele diepe lofzang...

Lofzangen (1): het Magnificat  •   Klik om het document 'Lofzangen (1): het Magnificat' in een nieuw venster te openen
Over hoe ons werk opgetild wordt en zelf ook de wereld optilt...

Ruth (3)  •   Klik om het document 'Ruth (3)' in een nieuw venster te openen
Mee helpen verlossen...

Ruth (1)  •   Klik om het document 'Ruth (1)' in een nieuw venster te openen
Ruth: een viering over kracht en groei...

Dankzegging  •   Klik om het document 'Dankzegging' in een nieuw venster te openen
Van dankbaarheid, naar dankzegging, naar het grote dankgebed...

Onze schone, kwetsbare aarde  •   Klik om het document 'Onze schone, kwetsbare aarde' in een nieuw venster te openen
We vieren de hemel die deze aarde moet zijn, zoals ons is beloofd...

Over vreugde als keuze, over verankerde vreugde  •   Klik om het document 'Over vreugde als keuze, over verankerde vreugde' in een nieuw venster te openen
De vreugde door een traditie, de vreugde door een viering...

Vreugde: over de verwondering...  •   Klik om het document 'Vreugde: over de verwondering...' in een nieuw venster te openen
Verwondering als voeling met wat nog verborgen blijft... Toekomst draagt...

Pinksteren 09  •   Klik om het document 'Pinksteren 09' in een nieuw venster te openen
Getuigen van waar het hart vol van is...

Vaderschap (4)  •   Klik om het document 'Vaderschap (4)' in een nieuw venster te openen
"Onze almachtige vader"....
Van almacht naar gunnende relatie, "die groter is dan ons hart"...

Vaderschap (3)  •   Klik om het document 'Vaderschap (3)' in een nieuw venster te openen
Onvoorwaardelijke en voorwaardelijke liefde, van God en van mensen...

Vaderschap (2)  •   Klik om het document 'Vaderschap (2)' in een nieuw venster te openen
Vader en moeder als onvoorwaardelijke relatie... Ook in de geest van Jezus: Abba...

Vaderschap (1)  •   Klik om het document 'Vaderschap (1)' in een nieuw venster te openen
Vaderschap als oproep: ontwaak, sta op...

Feestviering  •   Klik om het document 'Feestviering' in een nieuw venster te openen
Terugkijkend en vooruitkijkend bij 27 jaar zondagsvieringen...

Beloken Pasen  •   Klik om het document 'Beloken Pasen' in een nieuw venster te openen
Verrijzenis: oefening in liefhebben...

Pasen  •   Klik om het document 'Pasen' in een nieuw venster te openen
Feest van geboorte, in al zijn vormen...

Goede Vrijdag  •   Klik om het document 'Goede Vrijdag' in een nieuw venster te openen
Nabijheid tot op het einde...

Palmzondag 2009  •   Klik om het document 'Palmzondag 2009' in een nieuw venster te openen
Het ritueel van de palmen bij het begin van de goede week...

Verankerde solidariteit  •   Klik om het document 'Verankerde solidariteit' in een nieuw venster te openen
Een spiritualiteit van de solidariteit: vier voorwaarden...

Vasten: Modewoorden  •   Klik om het document 'Vasten: Modewoorden' in een nieuw venster te openen
Hoe zuiveren we de woorden authentiek, sereen, integer...

Vastenviering: Bezette woorden - de taal van het luisteren  •   Klik om het document 'Vastenviering: Bezette woorden - de taal van het luisteren' in een nieuw venster te openen
Terug naar het essentile van ons spreken...

Tora vijfde viering: de vreemdeling erkennen  •   Klik om het document 'Tora vijfde viering: de vreemdeling erkennen' in een nieuw venster te openen
"Gij zult de vreemdeling liefhebben als uzelf..."

Thora vier: Aswoensdag  •   Klik om het document 'Thora vier: Aswoensdag' in een nieuw venster te openen

Thora drie (het beloofde land)  •   Klik om het document 'Thora drie (het beloofde land)' in een nieuw venster te openen
Het beloofde land als droom, richting, weg...

Torah tweede viering: over rente  •   Klik om het document 'Torah tweede viering: over rente' in een nieuw venster te openen
De herverdelende kijk van de Torah op rente en geldslavernij...

De revolutie van de Torah: slavernij  •   Klik om het document 'De revolutie van de Torah: slavernij' in een nieuw venster te openen
Hoe de Torah veel verder gaat dan onze wetgeving vandaag...

Welkomstviering nieuwe plek  •   Klik om het document 'Welkomstviering nieuwe plek' in een nieuw venster te openen
Eerste viering op onze nieuwe vieringplek...

Afscheidsviering oude KUC-gebouw  •   Klik om het document 'Afscheidsviering oude KUC-gebouw' in een nieuw venster te openen
Na bijna 27 jaar in het oude KUC-gebouw van de Dominicaanse studentenparochie verhuizen we... Dit is de afscheidsviering waarin we achterom en vooruit kijken...

Ecologie & duurzaamheid  •   Klik om het document 'Ecologie & duurzaamheid' in een nieuw venster te openen
Een andere logica, die breder en verbondener kijkt...

Ecologie en samenleving  •   Klik om het document 'Ecologie en samenleving' in een nieuw venster te openen
Verbondenheid als nieuw wereldbeeld. Crisis als uitgesproken kans daartoe...

Ecologie & economie  •   Klik om het document 'Ecologie & economie' in een nieuw venster te openen
Over economie en verbondenheid


6. Overwegingen 2008

De aarde als tuin (ecologie & spiritualiteit )  •   Klik om het document 'De aarde als tuin (ecologie & spiritualiteit )' in een nieuw venster te openen
Eerste van een reeks van vier over ecologie en spiritualiteit: hoe leren we anders kijken naar deze aarde?

Messianisme 3  •   Klik om het document 'Messianisme 3' in een nieuw venster te openen
De Messiaanse blik...

Wie zegt gij dat ik ben? (Messianisme 2)  •   Klik om het document 'Wie zegt gij dat ik ben? (Messianisme 2)' in een nieuw venster te openen
Jezus als leraar... Jezus' opmerkzaamheid...

Bijbels messianisme (1)  •   Klik om het document 'Bijbels messianisme (1)' in een nieuw venster te openen
Een messiaans godsvolk, van mens tot mens op weg...

Ik als vreemdeling  •   Klik om het document 'Ik als vreemdeling' in een nieuw venster te openen
Ik vreemdeling, vervreemd... en toch uitkijkend...

Allerzielen 2008  •   Klik om het document 'Allerzielen 2008' in een nieuw venster te openen
Onze lieve doden...

Verte landschap  •   Klik om het document 'Verte landschap' in een nieuw venster te openen
Viering rond een nieuw lied: overbrengen wat ons ten diepste raakt is moeilijk...

Verbondenheid (2)  •   Klik om het document 'Verbondenheid (2)' in een nieuw venster te openen
Verbondenheid met mensen die arm zijn gemaakt...

Verbondenheid (1)  •   Klik om het document 'Verbondenheid (1)' in een nieuw venster te openen
Verbondenheid als belofte... Verbondenheid als sterkte om de belofte niet te verliezen...

Veel te laat heb ik jou liefgekregen...  •   Klik om het document 'Veel te laat heb ik jou liefgekregen...' in een nieuw venster te openen
Vieren met een lied...

Vredesweek  •   Klik om het document 'Vredesweek' in een nieuw venster te openen
Noodzaak van een Vredesweek... Noodzaak van een vredeswens...

Schepping  •   Klik om het document 'Schepping' in een nieuw venster te openen
Schepping als droom en als opdracht...

Heiligen anno 2008  •   Klik om het document 'Heiligen anno 2008' in een nieuw venster te openen
Heiligheid anno 2008 & Franciscus

Eco-spiritualiteit  •   Klik om het document 'Eco-spiritualiteit' in een nieuw venster te openen
Apocalyptische vrees als vorm van verzet...

Kunst en spiritualiteit  •   Klik om het document 'Kunst en spiritualiteit' in een nieuw venster te openen
Geraakt worden in een verbrokkelde wereld...

De Olympische gedachte  •   Klik om het document 'De Olympische gedachte' in een nieuw venster te openen
Het grote belang van een doel, en van geloven met alle krachten in het bereiken van dat doel...

Over oud worden en oud zijn...  •   Klik om het document 'Over oud worden en oud zijn...' in een nieuw venster te openen
Over welk mensbeeld hebben we het als we over ouderdom spreken...?

Over Dominicus & de dominicaanse spiritualiteit  •   Klik om het document 'Over Dominicus & de dominicaanse spiritualiteit' in een nieuw venster te openen
Naar aanleiding van de feestdag van Dominicus

Op reis met een dagboek...  •   Klik om het document 'Op reis met een dagboek...' in een nieuw venster te openen
Spreken, roepen, omdat er iemand luistert... Luisteren moet...

Reizen - tussen twee werelden...  •   Klik om het document 'Reizen - tussen twee werelden...' in een nieuw venster te openen
Reizen: alles loslaten in krijgen en geven...

Omleidingen op weg naar het land onder de regenboog  •   Klik om het document 'Omleidingen op weg naar het land onder de regenboog' in een nieuw venster te openen
Afsluitende jongerenviering voor de gehele gemeenschap: meditatie over Noah en het land onder de regenboog...

Over symbolen...  •   Klik om het document 'Over symbolen...' in een nieuw venster te openen
Over ruimte, perspectief en diepte die vrijkomen door te symboliseren...

Over de lichtheid...  •   Klik om het document 'Over de lichtheid...' in een nieuw venster te openen
Hoe in een leven dat offers vraagt, de lichtheid bewaren van vogels in het veld...

Offer (2)  •   Klik om het document 'Offer (2)' in een nieuw venster te openen
Getuigenis van Anneke over leven en werken en engagement in Afrika...

Betekenis van het offer (1)  •   Klik om het document 'Betekenis van het offer (1)' in een nieuw venster te openen
In het offer botsen twee godsbeelden, ook vandaag nog...

Pinksteren 08  •   Klik om het document 'Pinksteren 08' in een nieuw venster te openen
Pinksteren als begeestering voor het visioen, waar we elk op onze manier aan meewerken...

Hemelvaart 08  •   Klik om het document 'Hemelvaart 08' in een nieuw venster te openen
Wat betekent Hemelvaart toen in Lucas, en nu in 2008?

"Vrees niet": vrede met de dood...  •   Klik om het document '
Hoe kunnen we vrede hebben, en vrede helpen geven, in het gezicht van de dood...

Vrede en zegening  •   Klik om het document 'Vrede en zegening' in een nieuw venster te openen
In Genesis wordt over de schepping een oerzegen uitgesproken. Laten we hem blijven doorgeven aan elkaar...

Eerste viering over vrede: vrede in Palestina...  •   Klik om het document 'Eerste viering over vrede: vrede in Palestina...' in een nieuw venster te openen
Twee getuigenissen over Palestina, tegen de achtergrond van de bijbelse visie op vrede...

Over verrijzenis...  •   Klik om het document 'Over verrijzenis...' in een nieuw venster te openen
Over verrijzenis als visioen en over dagelijkse opstanding...

Beloken Pasen: de Emmausgangers  •   Klik om het document 'Beloken Pasen: de Emmausgangers' in een nieuw venster te openen
Beloken Pasen 2008: onze 26e verjaardag! Begint de wijsheid te komen...?
Het oude Emmausverhaal is in elk geval telkens weer helemaal nieuw...

Palmzondag  •   Klik om het document 'Palmzondag' in een nieuw venster te openen
Geen triomftocht...

Vierde Vastenviering (Haiti & Broederlijk Delen)  •   Klik om het document 'Vierde Vastenviering (Haiti & Broederlijk Delen)' in een nieuw venster te openen
Hati: een verhaal van solidariteit...

Derde vastenviering: verslaving en verlossing  •   Klik om het document 'Derde vastenviering: verslaving en verlossing' in een nieuw venster te openen
Gezien worden om weer verder te kunnen zien... Gezegend worden om weer te kunnen zegenen...

Tweede vastenviering  •   Klik om het document 'Tweede vastenviering' in een nieuw venster te openen
Over de woestijnervaring...

Eerste Vastenviering  •   Klik om het document 'Eerste Vastenviering' in een nieuw venster te openen
Weer tot essentie komen (een woestijnverhaal...)

Wijsheid (4)  •   Klik om het document 'Wijsheid (4)' in een nieuw venster te openen
De wijsheid van 'liefde, lichaam en schoonheid'...

wijsheid (3)  •   Klik om het document 'wijsheid (3)' in een nieuw venster te openen
Over de wijsheidsboeken Spreuken & Prediker: wat wijsheid met je doet & waarom wijsheid vraagt nooit op te geven...

Wijsheid (2)  •   Klik om het document 'Wijsheid (2)' in een nieuw venster te openen
De wijsheid van het "goede handelen"...

Wijsheid (1)  •   Klik om het document 'Wijsheid (1)' in een nieuw venster te openen
Wijsheidsliteratuur in de bijbel en vandaag...

Openbaring (2) (Driekoningen)  •   Klik om het document 'Openbaring (2) (Driekoningen)' in een nieuw venster te openen
Hoe via dit verhaal toch essentile dingen worden gezegd...


7. Overwegingen 2007

Openbaring (1)  •   Klik om het document 'Openbaring (1)' in een nieuw venster te openen
Openbaring: die bevoorrechte momenten die ons tegemoet vallen... als we er open voor staan...

Kerstmis 2007  •   Klik om het document 'Kerstmis 2007' in een nieuw venster te openen
Kerstmis als credo...

Derde Adventszondag: Actie Welzijnszorg  •   Klik om het document 'Derde Adventszondag: Actie Welzijnszorg' in een nieuw venster te openen
De school is de plek van waaruit elke jonge mens het leven binnengaat...

Over hoop en licht (tweede Adventszondag)  •   Klik om het document 'Over hoop en licht (tweede Adventszondag)' in een nieuw venster te openen
Het kleinste licht kan de grootste duisternis verdrijven... Dat kleine beetje licht in ons...?

Eerste Adventszondag: leven in verwachting...  •   Klik om het document 'Eerste Adventszondag: leven in verwachting...' in een nieuw venster te openen
Leven in verwachting: maar in verwachting van wat...?

Lofpsalmen  •   Klik om het document 'Lofpsalmen' in een nieuw venster te openen
Loven en prijzen: je kunt het slechts als je ten diepste aanvaardt wat er aan je gebeurt...

Smeekpsalmen  •   Klik om het document 'Smeekpsalmen' in een nieuw venster te openen
Er is smeken omdt er geluisterd wordt, zeggen de psalmen...

Vloekpsalmen  •   Klik om het document 'Vloekpsalmen' in een nieuw venster te openen
In solidariteit de vloek horen die klinkt tegen onrecht en onderdrukking...

Dankpsalmen  •   Klik om het document 'Dankpsalmen' in een nieuw venster te openen
Meditatieve viering die dankt met psalm 103, en blijft danken...

Allerheiligenviering '07  •   Klik om het document 'Allerheiligenviering '07' in een nieuw venster te openen
Onze lieve doden: hoe laten we hen "verder leven"...

Vredesicoon: het verhaal van Sara & Hagar  •   Klik om het document 'Vredesicoon: het verhaal van Sara & Hagar' in een nieuw venster te openen
Tweede viering genspireerd door de Vredesicoon: het verhaal van Sara en Hagar, en van zovele andere vrouwen in deze wereld...

Over verzoening  •   Klik om het document 'Over verzoening' in een nieuw venster te openen
Viering genspireerd door de Vredesicoon van Pax Christi: via ladder en worsteling komen tot verzoening...

Vredeszondag  •   Klik om het document 'Vredeszondag' in een nieuw venster te openen
De moeilijke weg tussen geweldloos en gewelddadig... Niet alleen in de wereld, ook in ons kleine leven dat niet ziet, dat verzwijgt...

Trouw  •   Klik om het document 'Trouw' in een nieuw venster te openen
Trouw in goede en kwade dagen... trouw als bekeringsverhaal...

Over de leegloop uit de grote instellingen & over het gist dat nooit ophoudt met werken...  •   Klik om het document 'Over de leegloop uit de grote instellingen & over het gist dat nooit ophoudt met werken...' in een nieuw venster te openen
Over vervreemding tegenover het oude en het gist van het nieuwe...

Mensen van de weg...  •   Klik om het document 'Mensen van de weg...' in een nieuw venster te openen
Van een droom, van kleine stapjes, van wortels die diep reiken...

Gastvrij ontmoeten  •   Klik om het document 'Gastvrij ontmoeten' in een nieuw venster te openen
De grote kansen die in ontmoetingen verborgen liggen... Jezus' ontmoetingen: het verhaal van Lucas.

Van de man die barmhartigheid betoonde...  •   Klik om het document 'Van de man die barmhartigheid betoonde...' in een nieuw venster te openen
Twee overwegingen over een van de confronterendste parabels uit het Evangelie.

Het is wat het is, zegt de liefde...  •   Klik om het document 'Het is wat het is, zegt de liefde...' in een nieuw venster te openen
Vakantie als uitgelezen moment om met open ogen & handen in het leven te leren staan... En: wat zeggen we toch als we God zeggen...

Religie en de publieke ruimte  •   Klik om het document 'Religie en de publieke ruimte' in een nieuw venster te openen
Goede religie worstelt al lang met "het eigen gelijk"... Alleen al dat kan een maatschappij van religie leren. Plus een stap verder: buigen voor wie het echt verdient...

Geloof en politiek  •   Klik om het document 'Geloof en politiek' in een nieuw venster te openen
Naar aanleiding van de verkiezingsdag: de bijbelse boodschap "politiek" vertaald...

Pinksteren 2007  •   Klik om het document 'Pinksteren 2007' in een nieuw venster te openen
Wakker worden, weer opnieuw geloven dat brood delen verder gaat... Een terugkeer naar de bron en de vele talen van de verscheidenheid...

Dialoog: hoe genees je een fanaticus?  •   Klik om het document 'Dialoog: hoe genees je een fanaticus?' in een nieuw venster te openen
Fanatisme: een gebrek aan verbeeldingskracht...

Hemelvaart 2007  •   Klik om het document 'Hemelvaart 2007' in een nieuw venster te openen
Loslaten: groeien in liefde...

Oprechte dialoog...  •   Klik om het document 'Oprechte dialoog...' in een nieuw venster te openen
Oprechte dialoog is oprecht luisteren, is zich laten raken, is eerlijk leren... En zoveel meer...

Tussen twijfel en overgave (vieringenreeks april/mei 07)  •   Klik om het document 'Tussen twijfel en overgave (vieringenreeks april/mei 07)' in een nieuw venster te openen
Twijfel, maar geen vertwijfeling... Overgave: gedragen worden...

Beloken Pasen 2007 : FEEST voor 25 jaar zondagsvieringen...  •   Klik om het document 'Beloken Pasen 2007 : FEEST voor 25 jaar zondagsvieringen...' in een nieuw venster te openen
Toen, 25 jaar geleden, het Emmasverhaal. Vandaag opnieuw. Nog altijd onderweg...

Pasen 2007  •   Klik om het document 'Pasen 2007' in een nieuw venster te openen
Pasen door de blik van drie vreemde verhalen... Pasen in de doop van kleine Helena...

Goede Vrijdag 2007  •   Klik om het document 'Goede Vrijdag 2007' in een nieuw venster te openen
De lijdende mens nabij...

Witte Donderdag 2007  •   Klik om het document 'Witte Donderdag 2007' in een nieuw venster te openen
Hoe Witte Donderdag niet alleen terugkijkt, maar ons ook vragen stelt over ons leven nu...

Palmpasen  •   Klik om het document 'Palmpasen' in een nieuw venster te openen
Viering rond het ritueel van de palmen & een intiem herdenkingsmoment...

De naakten kleden... (7 werken van barmhartigheid)  •   Klik om het document 'De naakten kleden... (7 werken van barmhartigheid)' in een nieuw venster te openen
Zesde viering in een reeks over de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid

De vreemden herbergen (7 werken van barmhartigheid)  •   Klik om het document 'De vreemden herbergen (7 werken van barmhartigheid)' in een nieuw venster te openen
Vijfde viering in een reeks over de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid

De gevangenen verlossen...(7 werken van barmhartigheid)  •   Klik om het document 'De gevangenen verlossen...(7 werken van barmhartigheid)' in een nieuw venster te openen
Vierde in een reeks vieringen over de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid

De doden begraven... (7 werken van barmhartigheid)  •   Klik om het document 'De doden begraven... (7 werken van barmhartigheid)' in een nieuw venster te openen
Derde in een reeks vieringen over de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid...

De zieken bezoeken...(7 werken van barmhartigheid)  •   Klik om het document 'De zieken bezoeken...(7 werken van barmhartigheid)' in een nieuw venster te openen
Tweede viering in een reeks over de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid

De hongerigen spijzen & de dorstigen laven (7 werken van barmhartigheid)  •   Klik om het document 'De hongerigen spijzen & de dorstigen laven (7 werken van barmhartigheid)' in een nieuw venster te openen
Eerste in een reeks over de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid

Bijbel en Koran: n boek?  •   Klik om het document 'Bijbel en Koran: n boek?' in een nieuw venster te openen
Moeten de bijbel en de Koran in n boekband worden uitgegeven?

Designer of bevrijder?  •   Klik om het document 'Designer of bevrijder?' in een nieuw venster te openen
Creationisme: God als designer?
Of scheppingsgeloof: God als bevrijder?

God als zorg en zin...  •   Klik om het document 'God als zorg en zin...' in een nieuw venster te openen

Onmisbaar...  •   Klik om het document 'Onmisbaar...' in een nieuw venster te openen
Hoe dubbel kan onmisbaar zijn...
Hoe Jezus samenwerkte...

Geloof en gezondheid  •   Klik om het document 'Geloof en gezondheid' in een nieuw venster te openen
Over zorg en gezondheid...

Scheppingsgeloof  •   Klik om het document 'Scheppingsgeloof' in een nieuw venster te openen
wetenschapper en gelovige: gaat dat samen?

Kerstmis '06  •   Klik om het document 'Kerstmis '06' in een nieuw venster te openen
kerstwensen van de jongeren & een kerstoverweging...


8. Overwegingen 2005-2006

Duurzame vrede (vredesweek)  •   Klik om het document 'Duurzame vrede (vredesweek)' in een nieuw venster te openen

Over verdraagzaamheid  •   Klik om het document 'Over verdraagzaamheid' in een nieuw venster te openen
Verdraagzaamheid of respect?

Goede machten (Bonhoeffer)  •   Klik om het document 'Goede machten (Bonhoeffer)' in een nieuw venster te openen
Door goede machten omgeven...: een viering rond de figuur van Bonhoeffer

Parabel van het zaad...  •   Klik om het document 'Parabel van het zaad...' in een nieuw venster te openen
Viering in een reeks over parabels...

Een boerenverhaal...  •   Klik om het document 'Een boerenverhaal...' in een nieuw venster te openen
Getuigenis van boer Theo...

Pasen 06: meditatie  •   Klik om het document 'Pasen 06: meditatie' in een nieuw venster te openen
Over kleine en grote verrijzenis...

Over leven na de dood in bijbels-christelijk perspectief  •   Klik om het document 'Over leven na de dood in bijbels-christelijk perspectief' in een nieuw venster te openen

Feest van Dominicus  •   Klik om het document 'Feest van Dominicus' in een nieuw venster te openen
Ons dominicaans spoor: op weg gaan, kritisch spreken, in kleine groep...

De cultuur van het onbehagen  •   Klik om het document 'De cultuur van het onbehagen' in een nieuw venster te openen

Reeks vieringen over offer & slachtoffer  •   Klik om het document 'Reeks vieringen over offer & slachtoffer' in een nieuw venster te openen
Over slachtoffer zijn, en hoe daarmee om te gaan...

Kerstmeditatie '05  •   Klik om het document 'Kerstmeditatie '05' in een nieuw venster te openen
Kerstmis als revolutionair & lichamelijk feest...

Parabel van de vijf wijze en vijf dwaze meisjes  •   Klik om het document 'Parabel van de vijf wijze en vijf dwaze meisjes' in een nieuw venster te openen
Viering in een reeks over parabels...

Vrijblijvend of bevrijdend...?  •   Klik om het document 'Vrijblijvend of bevrijdend...?' in een nieuw venster te openen

Geroepen om te spreken (Jona)  •   Klik om het document 'Geroepen om te spreken (Jona)' in een nieuw venster te openen

Kerkmodel van onderuit  •   Klik om het document 'Kerkmodel van onderuit' in een nieuw venster te openen
Hoe zien en beleven wij "kerk"?

Over verschillen  •   Klik om het document 'Over verschillen' in een nieuw venster te openen
Over verschillen en hoe daarmee om te gaan: een reeks van drie vieringen

Adventsvieringen 06  •   Klik om het document 'Adventsvieringen 06' in een nieuw venster te openen
Welzijnszorg; de kunst van het wachten; "onverdeeld leven" (Johannes)